Periode-onderwijs in de huidige situatie

Probeer in het periode-onderwijs zoveel mogelijk “open vragen” te stellen. Vragen waar vele antwoorden op mogelijk zijn en dus eigenlijk “onderzoeksvragen” zijn. Je differentieert hiermee al automatisch in denkniveaus van leerlingen. In de dagen dat de kinderen niet op school zijn kunnen ze deze vragen verder onderzoeken. Spreek in de klas door hoe ze dat zouden kunnen doen (boek/artikel lezen, interview met oma, met spullen uit huis iets uitproberen (bijv. bij een rekenopdracht) en laat ze de onderzoeksresultaten in hun schrift of op een los vel verwerken op eigen wijze. Bij terugkeer op school kan het onderzoek bekeken worden. De methodiek van Het Octaaf van VrijHoog kan hierbij gebruikt worden. Wanneer je periodethema zich niet zo leent voor onderzoeksvragen kan voor thuis ook gedacht worden aan het maken van een spel, bijvoorbeeld bij rekenen (eigen rekenganzenbord of memory) of taal (kwartet met bepaalde spellingscategorieën, grammatica onderwerpen etc) of laat ze bij geschiedenis een quiz verzinnen voor klasgenoten.

Hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom) en Denksleutelvragen zijn ook altijd een handig hulpmiddel om kinderen vragen mee naar huis te laten nemen… In ons Handboek Klassenmanagement staan diverse voorbeelden van hogere orde denkvragen en hoe die te verwerken in periode-onderwijs.

En natuurlijk kunnen ook raadsels (zie ook Grey of the day voor inspiratie) meegegeven worden of juist thuis verzonnen over de lesstof. https://grejoftheday.nl/

Mocht je voor je komende periode echt willen sparren over hogere orde denkvragen dan kun je natuurlijk ook een consult bij ons aanvragen. Nog steeds geldt de aanbieding dat het eerste half uur gratis is.

Terug naar 2e handreiking ivm Corona


VrijHoog | Langbroekerdijk 9 3972 NB| Driebergen | 06-20392587 | info@vrijhoog.nl