Poster 

hoogbegaafde leerling

Poster Hoogbegaafde leerling

Deze poster is ontwikkeld aan de hand van observaties in mentor- en vaklessen in 7e en 8e klassen van een vrijeschool voor voortgezet onderwijs en diende als uitgangspunt voor een diepgaand pedagogisch gesprek met de mentoren. Wanneer je de afbeelding van binnen naar buiten ‘leest’, zie je:

In het midden de eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen, daar omheen verschillende soorten gedrag waarmee die eigenschappen geuit kunnen worden in de buitenste ring wat je kunt doen in reactie op dat gedrag of om dat gedrag te voorkomen

Wanneer je op deze manier het gedrag als uitgangspunt neemt voor wat je biedt, wordt de vraag “Maar hoe weet ik of een kind/leerling/jongere wel echt hoogbegaafd is”, minder prangend. Vaak legt die vraag de interactie lam en gebeurt er niets.

Interessant is, dat je de poster ook van buiten naar binnen kunt lezen: dan zijn docenten vaak oprecht verbaasd over het feit dat achter bepaald gedrag hoogbegaafdheid schuil kan gaan. Dat vergroot de bereidheid om iets anders te bieden.

Citaat moeder op het Festival van Talent (2015):

Hier zou ik iedere dag even naar willen kijken. Ik zou deze poster wel op de koelkast willen hangen, zodat we iedere dag er even een blik op kunnen werpen en zo steeds weer een nieuw facet tot ons door kunnen laten dringen. We weten nog maar net dat onze kinderen hoogbegaafd zijn en deze poster helpt echt. Het bevat eigenlijk alles.


Citaat specialist hoogbegaafdheid op het Festival van Talent (2015):

Dit is echt geniaal. Alles staat erop!


Voor prijzen & bestellen: ga naar onze webshop

Terug naar Materialen