Vrijeschool

Vrijeschool

Vanuit het gevoel dat het vrijeschoolonderwijs een fantastische onderwijsvorm voor hoogbegaafde leerlingen zou moeten kunnen zijn, ben ik al jaren bezig deze combinatie al lerend vorm te geven. 

In mijn werk blijf ik dat gevoel staven aan theorie en praktijk. Mijns inziens kan met een goede kennis over hoogbegaafdheid het vrijeschoolonderwijs bij uitstek ingezet worden als zeer adequate en voedende onderwijsvorm voor hoogbegaafde leerlingen!

Een kennismakings- cq oriënterend gesprek is altijd gratis. Je kunt hier altijd een afspraak voor maken, ook als je twijfelt of ik iets voor jou of jullie school kan betekenen.