Tips voor de start

  • Neem de tijd;

  • Laat je leerlingen veel samenwerken, samen spelen en samen ontdekken;

  • Vraag gericht naar de afgelopen tijd: Wat was er fijn? Wat was er naar? Is er in de directe omgeving iemand ziek geweest? Of zelfs overleden (vraag dit vooral ook aan de ouders, maar meestal melden zij dat op voorhand)? Hoe ging het schoolwerk thuis?;

  • Heb concreet aandacht voor de ziekte, de lock down en de andere maatregelen. Een goede manier om dat te doen, is via de zogeheten Denksleutels. Zie hier voor Denksleutels over Corona;

  • Heb er oog voor dat er leerlingen kunnen zijn die juist in de afgelopen periode opgebloeid zijn. Omdat ze niet gepest werden bijvoorbeeld. Of omdat het schoolwerk thuis ineens veel makkelijker ging, door bijvoorbeeld minder prikkels of omdat ze veel meer autonomie ervoeren (komt veel voor bij hoogbegaafde leerlingen). Deze leerlingen zouden met weerstand of angst bij jou in de klas kunnen zitten nu;

  • Zorg ervoor dat de leerlingen die thuis op een goede werkstroom gekomen zijn, de ruimte van jou krijgen om die door te zetten. Geef ze flink wat te knauwen en zoek naar de mate van autonomie die ze daarbij nodig hebben en aankunnen;

  • Heb er oog voor dat er leerlingen kunnen zijn die het thuis niet fijn gehad hebben. Zij kijken er misschien extra naar uit om juffie of meester weer te zien. Maar moeten wel anderhalve meter afstand houden...;

  • Overweeg verschillende verwerkingsvormen (tekenen, toneelspelen, schrijven, kringgesprekken). Wanneer je uit de eerste gesprekjes merkt dat er leerlingen zijn met heftige emoties, gedachten en/of ervaringen uit de afgelopen tijd, is het een goede manier om hen hun hoofd met gedachten te laten tekenen en/of hun lijf met emoties;

  • Kijk of het mogelijk is om informatie over de afgelopen periode via de ouders tot je te laten komen. Misschien heb je regelmatig telefonisch contact gehad. Dan toch is het een idee om een vragenlijstje naar de ouders te sturen met vragen over de afgelopen periode en wat de ouders belangrijk vinden dat jij over hun kind daarin weet;

  • Blijf de eerste dagen/weken goed je leerlingen observeren. Is er iets veranderd in gedrag, lichaamshouding, werkhouding, resultaten, emoties, vriendschappen. Noteer je waarnemingen en ga erover in gesprek


VrijHoog | Langbroekerdijk 9 3972 NB| Driebergen | 06-20392587 | info@vrijhoog.nl