Team

Leerkrachtenteam

Uit mijn landelijke enquête blijkt dat veel van de vrije basisscholen die bezig zijn met hoogbegaafdheid,  zoekende zijn naar hoe daar draagvlak voor te vinden binnen het team. 

Tegelijkertijd ontmoet ik bijna dagelijks leerkrachten die grote behoefte hebben aan informatie omtrent hoogbegaafdheid en vooral over hoe één en ander vorm te geven binnen hun les: 

De wil is er dus wel, maar de grote vraag is hóe....

Mijn TeamTraining kan uitkomst bieden: enerzijds door kennisoverdracht naar het team, zodat helder wordt waarom aandacht voor hoogbegaafdheid noodzakelijk is. Anderzijds door juist hele praktische adviezen, zodat leerkrachten de kennis ook daadwerkelijk handen en voeten kunnen geven in hun les. 

Dit levert de school een team op dat op één lijn staat voor wat betreft hoogbegaafdheid. Hierdoor kan er binnen de school een structurele, doorgaande oplossing worden gevonden voor adequaat onderwijs aan de hoogbegaafde leerlingen.

Het levert de leerkrachten een goed gevulde ‘gereedschapskoffer’ om direct mee aan de slag te gaan. 

Dit alles maakt dat de leerlingen om wie het gaat zich gezien en gekend voelen op hun school, waardoor ze met toegenomen vertrouwen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen maken.                              

Individuele Scholing van leerkrachten behoort naast of los van een TeamTraining uiteraard ook tot de mogelijkheden.