Teamtraining - op maat

TeamTraining - op maat

In de TeamTraining - op maat is heel veel  mogelijk.

Er wordt zorgvuldig in kaart gebracht waar de wensen van de school liggen, waar leerkrachten tegenaan lopen. Maar ook: hoe is de leerstijl van de leerkrachten zelf? Op welke wijze kan het traject het best ingevuld worden zodat het maximaal bijdraagt aan de leskwaliteit?

Uiteraard wordt er enerzijds uitgegaan van te bieden informatie

•wat is hoogbegaafdheid

•waarin verschillen hoogbegaafde leerlingen van gemiddeld begaafde leerlingen en wat betekent dit voor het vrijeschoolonderwijs zoals wij dat op onze school vormgeven

Tegelijk wordt er anderzijds steeds afgestemd op waar de leerkrachten staan en wat de volgende stap gaat worden.

In de TeamTraining - op maat wordt diepgaand verbonden met het vrijeschoolonderwijs, de uitgangspunten daarvan, het mensbeeld, de vormgeving van de Periode en het Werk- of Oefenuur.

Vaak terugkerende elementen hierbij zijn

•Herziene profielen van hoogbegaafde leerlingen (Betts & Neihart, 2010)

•Periode Caleidoscoop (Grünbauer, 2016)

•Observaties in de klassen

•Klassenmanagementspel (Grünbauer, 2015)

•Visueel Plan van Aanpak (Grünbauer, 2013)

•Formuleren van eigen ontwikkelpunten

•Oplossingsgericht werken

•Handelingsgericht werken

•Gezamenlijk een visuele kijkwijzer samenstellen om bij elkaar te observeren

•Stappenplan om beleid te formuleren (Grünbauer, 2012)

•Deelname door één of meerdere teamleden aan de Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool

•Etcetera

Een TeamTraining - op maat wordt samengesteld aan de hand van oriënterende gesprekken op school. De offerte die op basis daarvan wordt opgesteld, kent altijd verschillende opties waaruit gekozen kan worden. Zo kan de school zelf dat traject afnemen dat op maat is voor het eigen budget en mogelijkheden qua tijdsinvestering. 

Neem bij interesse vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te nemen! 

Terug naar Team