Het jonge kind

Een opvoeding en gezinsleven dat geïnspireerd is door de antroposofie wordt in de eerste levensjaren van het kind vaak gekenmerkt door omhulling en warmte. Door bescherming tegen teveel prikkels van buitenaf. Natuurlijke materialen, kleuren en geluiden hebben de voorkeur boven beeldschermen, plastic, kunstmatige toevoegingen in voeding, harde en felle kleuren en geluiden.

Wanneer je vanuit dit oogpunt naar hoogbegaafde kinderen kijkt, vallen er twee dingen op:

Het eerste is, dat er tegenwoordig van uitgegaan wordt dat een hoogbegaafd kind (en volwassene) per definitie ook hoogsensitief is. In dat licht is de van nature aanwezige verzorging, bescherming én voeding van het gevoelsleven in door de antroposofie geïnspireerde gezinnen fantastisch! Ook de nadruk op het opdoen van levensechte ervaringen en indrukken middels fysiek spel met zowel natuurlijke materialen als de verschillende natuurlijke elementen, zijn van onschatbare waarde voor deze hoogsensitieve kinderen. Ook de exploratiedrang van hoogbegaafde kinderen kan hier heerlijk uitgeleefd worden.

Het tweede dat opvalt, is, dat deze kinderen náást hun hoogsensitiviteit óók een enorme behoefte hebben aan voeding op het cognitieve vlak. En dat wil nog weleens wringen met de antroposofische visie op wat goed is voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op dit vlak verschilt de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind dus wezenlijk van die van een gemiddeld begaafd kind.

De kunst is het jonge kind cognitief de ruimte en voeding te bieden die het je vraagt en ook wezenlijk nodig heeft, zonder door te slaan in een eenzijdig cognitieve benadering.

Cognitie en sensitiviteit zijn hier werkelijk gelijkwaardig!

Algemeen advies is: ga serieus in op de vragen die je kind je stelt, zonder er zelf nog een heleboel informatie aan toe te voegen. Dit geldt voor elk gebied! 

Vraagt je kind al op jonge leeftijd naar letters? Vertel de letters die hij vraagt, maar geef niet meteen het hele alfabet! Wil hij een woordje weten, geef niet meteen de hele zin.

Is je kind heel erg geïnteresseerd in een bepaald onderwerp: dieren, treinen, dino’s, archeologie of iets anders? Kijk samen een boek door (al kan je kind nog niet lezen), of ga samen naar een museum. Geef antwoord op de vragen die naar boven komen, zonder meteen het hele boek standaard van voren naar achteren voor te willen lezen. Ga ook gewoon weer weg uit het museum wanneer het genoeg is (of ga nóg een keer, als hij er geen genoeg van kan krijgen! En wil hij álles weten uit het boek...onthoud het hem dan niet en lees het zeker van voren naar achteren voor - misschien wel drie keer!).

Probeer ook deze cognitieve honger met warmte en omhulling ruimte te geven en te voeden. Zeker na de eerste paar jaar waarin omhulling toch een prominente rol in je opvoeding zal hebben gehad, komt de nadruk meer te liggen op het voeden op cognitief gebied. Ruimte en mogelijkheden bieden. 

Terug naar Ouders