Vervolgaanbod

Voor scholen die de afgelopen jaren een traject met VrijHoog gegaan zijn 

Het is de worsteling van menig schoolleider: het grote verloop onder teamleden. Niet alleen om de vacatures ieder schooljaar weer gevuld te krijgen en om kennis en kunde binnen de school te houden. Maar zeker ook: hoe houd je het proces gaande als er steeds nieuwe leerkrachten in komen voegen. Zeker wanneer er zorgvuldig tijd, aandacht en financiële middelen geïnvesteerd zijn in een scholingstraject met het hele team, kan het bijzonder frustrerend zijn als er (meerdere) nieuwe teamleden moeite hebben om op de rijdende trein te springen.

Een beleidsdocument ten aanzien van het onderwijs aan de hoogbegaafde leerlingen is een belangrijk fundament waarmee aangegeven wordt wat en hoe binnen de school, maar garandeert niet dat de nieuwe leerkracht ook in staat is om het uit te voeren. Dat vraagt om inzicht en vaardigheden waar scholing en oefening voor nodig zijn, iets waar de rest van het team zich de afgelopen jaren geleidelijk in ontwikkeld heeft. En de IB-er kan dit er niet óók nog bij nemen.

Om te zorgen dat nieuwe leerkrachten in kunnen voegen in het proces dat de school al gegaan is, dezelfde taal leren spreken als het gaat om onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en om actief te oefenen in het beantwoorden aan die onderwijsbehoeften, kan de vijfdaagse cursus Rijke Periodes uitkomst bieden:

Speciaal voor scholen die met hun team een meerjarig traject gegaan zijn om hun onderwijs te optimaliseren ten behoeve van de hoogbegaafde leerlingen.

Na deze vijfdaagse cursus is de nieuwe leerkracht helemaal bij voor wat betreft kennis en inzicht in hoogbegaafde leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Zij hebben geoefend in hun periode- of kleuteronderwijs in het toepassen van verschillende invalshoeken voor differentiatie: variatie & diepgang, top-down & autonomie en tempo & voorsprong. Ze spreken dezelfde taal als de rest van het team als het gaat om onderwijsbehoeften en -aanpassingen van en voor hoogbegaafde leerlingen op school. Dat betekent niet alleen dat zij hun eigen onderwijs geoptimaliseerd hebben, maar ook dat zij actief deel kunnen nemen aan gesprek hierover op school met collega's en ouders.

Bij interesse in deze cursus kan de schoolleider contact zoeken met VrijHoog voor studiegids en aanmeldingsformulier.