Vervolgaanbod

Voor scholen die de afgelopen jaren een traject met VrijHoog gegaan zijn 

Speciaal voor scholen die met hun team een meerjarig traject gegaan zijn om hun onderwijs te optimaliseren ten behoeve van de hoogbegaafde leerlingen is er een cursus voor nieuwe leerkrachten.

Na deze vijfdaagse cursus is de nieuwe leerkracht helemaal bij voor wat betreft kennis en inzicht in hoogbegaafde leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Zij hebben geoefend in hun periode- of kleuteronderwijs in het toepassen van verschillende invalshoeken voor differentiatie: variatie & diepgang, top-down & autonomie en tempo & voorsprong. Ze spreken dezelfde taal als de rest van het team als het gaat om onderwijsbehoeften en -aanpassingen van en voor hoogbegaafde leerlingen op school. Dat betekent niet alleen dat zij hun eigen onderwijs geoptimaliseerd hebben, maar ook dat zij actief deel kunnen nemen aan gesprek hierover op school met collega's en ouders.

Bij interesse in deze cursus:

Zie 'Bijscholing: Rijke Periodes' op de pagina met Opleidingen & Cursussen