Bijscholing: Rijke Periodes

Het is de worsteling van menig schoolleider: het grote verloop onder teamleden. Niet alleen om de vacatures ieder schooljaar weer ingevuld te krijgen en om kennis en kunde binnen de school te houden. Maar zeker ook: hoe houd je het proces gaande als er steeds nieuwe leerkrachten in komen voegen. Zeker wanneer er zorgvuldig tijd, aandacht en financiële middelen geïnvesteerd zijn in een scholingstraject met het hele team, kan het bijzonder frustrerend zijn als er (meerdere) nieuwe teamleden moeite hebben om op de rijdende trein te springen.


Het is tevens de worsteling van menig nieuwe leerkracht in een bestaand team: hoe voeg je in in de werkwijze en cultuur van die school? Ook als je al een ervaren leerkracht bent, kan het voelen alsof je opnieuw begint. Zeker als het team waar je instroomt de afgelopen jaren zich actief ontwikkeld heeft ten aanzien van de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen kunnen er onderwijsvormen en aanpassingen als vanzelfsprekend ingezet worden, die ontwikkeling van jou vragen in je manier van lesgeven, je visie op hoogbegaafdheid en de manier van communiceren daarover met collega’s en ouders.


Een beleidsdocument ten aanzien van het onderwijs aan de hoogbegaafde leerlingen is een belangrijk fundament waarmee aangegeven wordt wat en hoe binnen de school, maar garandeert niet dat jij als nieuwe leerkracht ook in staat bent om het uit te voeren. Dat vraagt om inzicht en vaardigheden waar scholing en oefening voor nodig zijn, iets waar de rest van het team zich de afgelopen jaren geleidelijk in ontwikkeld heeft. En de IB-er kan dit er niet óók nog bij nemen.


Om te zorgen dat nieuwe leerkrachten in kunnen voegen in het proces dat de school al gegaan is, dezelfde taal leren spreken als het gaat om onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en om actief te oefenen in het beantwoorden aan die onderwijsbehoeften, kan de vijfdaagse cursus Rijke Periodes uitkomst bieden.


Ik wil meedoen: Aanmelden

Ik wil meer weten: Studiegids