Individueel onderwijs

Individueel onderwijs

Uit een ObservatieTraject kan de conclusie komen dat jij als leerkracht of jullie als school doen wat je kunt doen, maar er is iets anders nodig.

Ook kan het zijn dat jullie zelf al tot die conclusie gekomen zijn, nog zonder ObservatieTraject.

Dat een 'makkelijk lerend kind' lang niet altijd een 'makkelijk schools-lerend kind' is, maakt, dat een meer- of hoogbegaafde leerling soms echt niet mee kan komen met het onderwijs in de klas. Dan kan het nodig zijn om een tijdje individueel op weg geholpen te worden. 

Individueel onderwijs is altijd met inachtneming van de specifieke uitdagingen die hoogbegaafdheid met zich meebrengt. Denk aan frustratietolerantie, faal- of succesangst, problemen met automatiseren, top-down leerstijl etcetera.

Het individueel onderwijs kan  door VrijHoog zelf geboden worden. Vaak schakel ik externe professionals in waar ik nauw mee samenwerk. We kijken altijd samen naar wat het beste past, inhoudelijk, praktisch en budgettair.