Downloads (po)

Betreft scoringslijst met kenmerken aan de hand waarvan je een mens-tekening van een kleuter kunt ‘scoren’ op cognitieve ontwikkeling. Aanwijzingen voor gebruik staan in de instructies vermeld. Is mooie aanvulling op de op vrijescholen gebruikelijke interpretatie van een mens-tekening met betrekking tot de emotionele ontwikkeling van de kleuter.   

Het blijft lastig: hoe signaleer je tijdig de (potentieel) hoogbegaafde leerlingen in je klas? Het liefst zou je alleen maar goed naar ze willen hoeven kijken en het dan zo als vanzelf kunnen zien. Mensen die lange tijd dagelijks met hoogbegaafde kinderen werken, ontwikkelen meestal dat vermogen wel. Maar tot die tijd? Dan zijn toch lijsten met kenmerken een handige denkrichting. Hier een lijst met eigenschappen die mogelijkerwijs zouden kunnen wijzen op een potentiële hoogbegaafdheid bij kleuters. Let wel: niet alle eigenschappen hoeven manifest te zijn. Andersom betekent het vertonen van één of meerdere eigenschappen niet per definitie dat er sprake is van hoogbegaafdheid: nadere observatie/onderzoek is geboden.

Het blijft lastig: hoe signaleer je tijdig de (potentieel) hoogbegaafde leerlingen in je klas? Het liefst zou je alleen maar goed naar ze willen hoeven kijken en het dan zo als vanzelf kunnen zien. Mensen die lange tijd dagelijks met hoogbegaafde kinderen werken, ontwikkelen meestal dat vermogen wel. Maar tot die tijd? Dan zijn toch lijsten met kenmerken een handige denkrichting. Hier een lijst met eigenschappen, die mogelijkerwijs zouden kunnen wijzen op hoogbegaafdheid bij een leerling. Let wel: niet alle eigenschappen hoeven manifest te zijn. Andersom betekent het vertonen van één of meerdere eigenschappen niet per definitie dat er sprake is van hoogbegaafdheid: nadere observatie/onderzoek is geboden.

Als het signaleren van een op niveau presterend hoogbegaafde leerling al lastig is, dan kan het opsporen van onderpresteerders een welhaast onmogelijke klus lijken. Een combinatie van goede kennis van hoogbegaafdheid en onderpresteren enerzijds en fingerspitzengefühl en inlevingsvermogen anderzijds maken dat je ze op een gegeven moment wel gaat herkennen. Berichtgeving vanuit de ouders over het functioneren thuis is hierbij onontbeerlijk. We geven hierbij een lijst met kenmerken waar mogelijk onderpresteren achter schuil kan gaan.

Op basis van de herziene profielen van hoogbegaafden in het onderwijs (Betts & Neihart 2010) en de drie psychologische basisbehoeften voor motivatie uit de Self Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan 1985, 2000)

Uitdagende bouwideeën met Kapla (of ander soort blokjes) voor kleuters die wel wat (ruimtelijke) uitdaging kunnen gebruiken

Een simpele manier om een eerste schifting te maken: welke leerlingen hebben een verrijkt aanbod nodig?

Een aantal basale handreikingen voor het differentiëren ten behoeve van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Drie gouden regels in het hanteren van ander werk voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.