Over ons

VrijHoog bestaat sinds 2011, opgericht door Frietzen Grünbauer-Felius. Zij is geschoold trainer, hoogbegaafdenbegeleider, specialist hoogbegaafdheid & vrijeschool en docent dramatische vorming. Door de jaren heen zijn er verschillende medewerkers verbonden geweest aan VrijHoog, van Feuerstein therapeut tot GZ psycholoog, ervaren vrijeschool leraren en/of intern begeleiders en altijd door Frietzen opgeleid tot Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool. Momenteel (2022) zijn er geen vaste medewerkers verbonden aan VrijHoog en werkt Frietzen nauw samen met zzp-ers die hun eigen praktijk in hetzelfde werkveld hebben,.

Wij zetten ons in voor een optimale begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren, thuis en op school. Ons specialisme ligt in de combinatie hoogbegaafdheid en vrijeschool.

Onze diensten reiken verder dan alleen het vrijeschoolonderwijs.

Met de producten in onze webshop beogen wij een algemene informatieverstrekking en toepassing in de praktijk voor zoveel mogelijk mensen die met hoogbegaafdheid in aanraking komen.

Onze producten zijn handzaam, toegankelijk en breed inzetbaar.