Over ons

VrijHoog bestaat sinds 2011, opgericht door Frietzen Grünbauer-Felius.

Wij zetten ons in voor een optimale begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren, thuis en op school. Ons specialisme ligt in de combinatie hoogbegaafdheid en vrijeschool.

Onze diensten reiken verder dan alleen het vrijeschoolonderwijs.

Met de producten in onze webshop beogen wij een algemene informatieverstrekking en toepasbaarheid in de praktijk te bereiken voor zoveel mogelijk mensen die met hoogbegaafdheid in aanraking komen.

Onze producten zijn handzaam, toegankelijk en breed inzetbaar.