Beleid op Niveau

Beleid op Niveau

Voor goed hoogbegaafdenonderwijs heb je goed geschoolde en gemotiveerde docenten nodig.

Maar aan goed geschoolde en gemotiveerde docenten heb je weinig als deze niet kunnen bouwen op een in Beleid vastgelegd stevig fundament: 

De Visie & Doelstelling, Het Beleid & De Richtlijnen en De Uitvoering.

Dit beleid zo formuleren, dat de docenten daar concreet op terug kunnen vallen -in de dagelijkse lespraktijk!- is een complex en tijdrovend proces. Een proces waar alle geledingen van de school in vertegenwoordigd moeten worden en zich in gehoord moeten voelen.

Bij het formuleren van beleid ten aanzien van het hoogbegaafdenonderwijs binnen de school, komen er heel wat vragen voorbij -willen we een aparte VWO-klas, wel of geen plusklas, hoe gaan we signaleren, activiteiten buiten het curriculum, samenwerking met universiteit etc.etc.-.

Middels een Traject ‘Doelstelling, Beleid & Uitvoering VO’ monitort VrijHoog het hele proces van het vinden en toepassen van de eigen antwoorden. Hiertoe lever ik de nodige informatie en begeleiding om tot een eindresultaat te komen waar alle betrokkenen achter kunnen staan. VrijHoog bewaakt tijdens het hele proces of er niemand buiten de boot valt. Indien nodig wordt er voor bijscholing van het team gezorgd.

Zodat aan het einde van het Traject met recht gezegd kan worden “Dit is ons hoogbegaafdenbeleid!”.