Beleidstraject VO

BeleidsTraject VO

“Doelstelling, Beleid & Uitvoering”

Dit BeleidsTraject begint met het samenstellen van de Projectgroep: liefst midden- en bovenbouw een vertegenwoordiger + een vertegenwoordiger uit het zorgteam.

Alle leden van de Projectgroep krijgen een duidelijke functie en ook de wijze van terugkoppeling wordt zorgvuldig gedefinieerd.

Aan de hand van een duidelijk stappenplan wordt de hele beleidsvorming uitgerold.

Steeds zijn er vaste momenten van communicatie met de rest van het team en met het MT.

De coaching bestaat uit het aandragen van informatie, structuren en van praktische werkvormen tijdens het overleg. Hier wordt steeds een duidelijke afbakening gevraagd van “Waar staan we nu?”, “Waar willen we naartoe?” en “Hoe ziet de eerste stap voorwaarts eruit?”.

Overzicht Traject Doelstelling, Beleid & Uitvoering:

Alvorens aan het traject te beginnen wordt een duidelijke inventarisatie gemaakt van de beginsituatie en de wensen ten aanzien van het eindresultaat. Ook de wenselijkheid van bijscholing wordt van tevoren ingeschat.

Naar aanleiding van de inventarisatie maakt VrijHoog een ‘Traject Voorstel - Op Maat’ met daarin verschillende opties en de bijbehorende kosten: zo kan er gekozen worden voor een meer- of minder uitgebreid Traject, passend bij jullie wensen en budget.

Terug naar Beleid op Niveau