Middelbare school

Middelbare school

Niet voor niets wordt er in het vrijeschoolonderwijs uitgegaan van een doorgaande lijn van 4 tot 18 jaar. Ook met betrekking tot de hoogbegaafde leerling kun je de begeleiding op de bovenbouw niet los zien van wat er al in de onderbouw geboden is. 

Op dit moment staat de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de onderbouw nog in de kinderschoenen (op alle basisscholen overigens, ongeacht welk type onderwijs!). De hoogbegaafde leerlingen die nu op de midden- en bovenbouw (VO) zitten, hebben dus doorgaans een adequate begeleiding moeten ontberen in de voorgaande periode. Dientengevolge hebben docenten op de midden- en bovenbouw te maken met de vele gezichten en vervormingen van hoogbegaafdheid, onderpresteren, (de-)motivatie, perfectionisme en faalangst die hierdoor kunnen ontstaan.