Basisschool

Basisschool

Het onderwerp hoogbegaafdheid leeft binnen de vrijeschool. Men is volop in beweging en zoekende.

Tegelijkertijd zijn veel scholen zelf het wiel aan het uitvinden .

We leveren met onze scholing, begeleiding en adviezen een bijdrage aan

  • Degelijke en moderne kennis van hoogbegaafdheid;

  • Heldere visie op vrijeschoolonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen;

  • Daadkrachtige vormgeving in de praktijk;

  • Uitwisseling van wat werkt!