Teamtraining -basis

Teamtraining - basis

Een TeamTraining - basis bestaat uit twee dagen met één tot drie maanden daartussen. Het is een basis training waarin standaard de belangrijkste onderwerpen aan bod komen rond hoogbegaafdheid & vrijeschool. De ervaring leert, dat als een school meerdere studiedagen verspreid door het schooljaar besteedt aan het onderwerp hoogbegaafdheid, dat de meeste vruchten afwerpt.

De eerste bijeenkomst beslaat een hele dag en zal in het teken van kennisoverdracht staan:

De bijeenkomst besluiten we met een aantal aandachtspunten waar de leerkrachten de komende tijd mee aan de slag kunnen of op kunnen gaan letten.

De tweede bijeenkomst zal geheel in het teken staan van de praktijk. Het uitwisselen van vondsten en het delen van knelpunten, staan centraal in deze bijeenkomst. Aan de hand van de ervaringen met de meegegeven aandachtspunten, de trainer zeer praktijkgericht adviezen geven. Ook kunnen hier cases ingebracht worden.

Wanneer er gekozen wordt voor meer studie(mid)dagen, wordt het programma uitgebreid met

Na afronding van de training blijf ik sowieso een afgesproken periode gratis beschikbaar als vraagbaak en voor acute adviezen.

Wanneer de school aangeeft specifiek op maat voor het eigen team en de eigen manier van lesgeven binnen deze school input te wensen ten bate van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, adviseer ik een TeamTraining - op maat te overwegen.

Terug naar Team