Teamtraining -basis

Teamtraining - basis

Een TeamTraining - basis bestaat uit twee dagen met één tot drie maanden daartussen. Het is een basis training waarin standaard de belangrijkste onderwerpen aan bod komen rond hoogbegaafdheid & vrijeschool. De ervaring leert, dat als een school meerdere studiedagen verspreid door het schooljaar besteedt aan het onderwerp hoogbegaafdheid, dat de meeste vruchten afwerpt.

De eerste bijeenkomst beslaat een hele dag en zal in het teken van kennisoverdracht staan:

  • wat is hoogbegaafdheid?

  • waarin verschilt een hoogbegaafde leerling van een gemiddeld begaafde leerling?

  • wat impliceert dit voor de lesopbouw?

  • wat impliceert dit voor de lesinhoud?

  • wat impliceert dit voor de attitude van de leerkracht?

  • hoe vertalen we dit naar de eigen wijze van lesgeven binnen deze vrijeschool?

De bijeenkomst besluiten we met een aantal aandachtspunten waar de leerkrachten de komende tijd mee aan de slag kunnen of op kunnen gaan letten.

De tweede bijeenkomst zal geheel in het teken staan van de praktijk. Het uitwisselen van vondsten en het delen van knelpunten, staan centraal in deze bijeenkomst. Aan de hand van de ervaringen met de meegegeven aandachtspunten, de trainer zeer praktijkgericht adviezen geven. Ook kunnen hier cases ingebracht worden.

Wanneer er gekozen wordt voor meer studie(mid)dagen, wordt het programma uitgebreid met

  • Visueel Plan van Aanpak - een praktische en doeltreffende methode om snel tot een plan van aanpak te komen voor individuele hoogbegaafde leerlingen

  • Concrete aanpak van compacten en verrijken in het Oefenuur

Na afronding van de training blijft de trainer sowieso een afgesproken periode gratis beschikbaar als vraagbaak en voor acute adviezen.

Wanneer de school aangeeft specifiek op maat voor het eigen team en de eigen manier van lesgeven binnen deze school input te wensen ten bate van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, adviseren we een TeamTraining - op maat te overwegen.

Terug naar Team