2e handreiking ivm Corona, mei 2020

Driebergen, 10 mei 2020

Na dit weekend gaan de basisscholen weer open. Niet gewoon open, maar met nogal wat regelgeving om aan te voldoen:

  • de helft van het aantal leerlingen tegelijkertijd in school aanwezig;

  • hele dagen onderwijs;

  • anderhalve meter afstand tot leerkrachten en tussen leerkrachten onderling;

  • geen ouders in de school en op het plein anderhalve meter afstand tussen ouders.

Dat betekent organisatorisch heel wat aanpassingen. Door de vormgeving van die organisatorische aanpassingen heen klinken ook steeds de inhoudelijke vragen 'Hoe geven we goed onderwijs?', 'Hoe zorgen we voor verbinding?' en 'Hoe gaan we om met de verwachte verschillen die ontstaan zijn in de afgelopen weken?'

Leek het even zo te zijn dat de middelbare scholen vanaf 2 juni weer volledig open zouden gaan met inachtneming van anderhalve meter afstand, blijkt nu al dat ook daar uitgegaan wordt van shifts van halve klassen. Zij hebben nog even om dit vorm te geven en in die zin kunnen zij leren van de ervaringen van de basisscholen, wetende dat het op een middelbare school echt wel iets anders vraagt.

Het organisatorische deel wordt op diverse manieren ingevuld. Ik heb gehoord van de volgende oplossingen en suggesties:

  • de leerlingen in twee shifts verdelen, iedere shift gaat twee dagen per week naar school, de woensdag is om de week;

  • de leerlingen in twee shifts verdelen, iedere shift gaat twee dagen per week naar school, de woensdag is 'vrij';

  • de leerlingen in twee shifts verdelen (op alfabet achternaam, zodat broers en zusjes op dezelfde dagen naar school kunnen), iedere shift gaat om en om een 'week' van do t/m di naar school. Woensdag is vrij en de leerkrachten bereiden zich voor op de volgende shift;

  • leerlingen hebben een stem in de hoeveelheid onderwijs op school, uitgaande van de waarneming dat er leerlingen zijn die in de afgelopen weken juist tot bloei gekomen zijn ten aanzien van hun schoolwerk en leerlingen die dreigden te verzuipen. De eerstgenoemde leerlingen zouden schooltijd af kunnen staan aan de laatstgenoemde leerlingen. Dit in kaart brengen in leerlinggesprekken;

In alle oplossingen zal een modus gevonden worden voor deels onderwijs in aanwezigheid en deels op afstand. Zie hier voor handreikingen voor (deels) afstandsonderwijs.

Overall zie ik het Periode onderwijs prioriteit hebben op de schooldagen, hooguit één vakles per dag en een deel van het oefenwerk op school. Zie hier voor handreikingen voor Periode-onderwijs.

Wat mij zorgen baart, is de breed vernomen verwachting dat er achterstanden opgelopen zijn en het streven de klas zo snel mogelijk weer bij elkaar te hebben. Met op voorhand al de boodschap dat het onderwijs aan de hoogbegaafden geen prioriteit zal hebben. Zie hier voor visie op deze vraagstukken.

VrijHoog | Langbroekerdijk 9 3972 NB| Driebergen | 06-20392587 | info@vrijhoog.nl