Kennis & Inzicht

Kennis & Inzicht

Observatie, Advies & Informatie

Dit traject is hét starttraject voor de bovenbouw wanneer men zich uiteen wil zetten met de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. 

Wanneer de school weet of het vermoeden heeft dat er in bepaalde klassen één of meerdere hoogbegaafde leerlingen zitten, begint dit traject met een gerichte observatie in die klas(sen). Liefst tijdens lessen van de eigen mentor (Periode en vaklessen).

Wat er gezien is in de observaties wordt meegenomen in een diepgaand pedagogisch adviesgesprek met de mentor(en). 

Aan het einde van het gesprek krijgen de mentoren een naslagwerk mee, waarin alle informatie en algemene adviezen uitgebreid zijn terug te lezen. Ook de zorgcoördinator en de remedial teacher krijgen dit naslagwerk (nb: hierin staan geen persoonlijke gegevens over de mentor of de betreffende klas/leerlingen verwerkt).

Volgend op het mentorengesprek wordt er een informatiemiddag voor de vakdocenten georganiseerd. In een verhaal van twee uur, beeldend ondersteund door een Keynote-presentatie wordt een helder beeld geschetst van kwaliteiten en uitdagingen van de combinatie vrijeschoolonderwijs en hoogbegaafde leerlingen. De docenten krijgen hand-outs van de presentatie met tevens de poster ‘hoogbegaafde leerling’ en een overzicht van kenmerken van onderpresteren.

Aansluitend kan de school besluiten een training 'Leren differentiëren' aan alle docenten te laten geven.