Scholing leerkracht

Scholing leerkracht

Wist je dat door je te bekwamen in het lesgeven aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen in jouw klas, je jouw onderwijskwaliteit voor al je leerlingen kunt vergroten?

Wil je als leerkracht graag je eigen repertoire op het gebied van pedagogisch en/of didactisch handelen vergroten?

Heb je eigenlijk weinig idee van of jouw manier van lesgeven aansluit bij je meer- en hoogbegaafde leerlingen en zou je daar meer zicht op willen hebben?

Of heb je met je team een TeamTraining doorlopen en wil je extra begeleiding bij de implementatie in jouw lespraktijk?

Dan is een individueel scholingstraject mogelijk iets voor jou.

We bieden individuele scholing op het gebied van

  • onderzoeken van eigen attitude ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid;

  • signaleren van meer- en hoogbegaafdheid;

  • pedagogisch handelen: begeleiden, feedback geven, door-ontwikkelen;

  • onderzoeken van eigen 'mindset';

  • didactisch handelen: aanpassing in lesopbouw en -inhoud

  • gericht kiezen van lesaanbod.

Individuele scholing kan ook als vervolg op de TeamTraining.

Wil je meer weten? Vraag vandaag nog vrijblijvend een oriënterend gesprek aan!

Terug naar Team