Over mij

VrijHoog bestaat sinds 2011, opgericht door mij, Frietzen Grünbauer-Felius. Ik ben geschoold trainer, hoogbegaafdenbegeleider, specialist hoogbegaafdheid & vrijeschool en docent dramatische vorming. Door de jaren heen zijn er verschillende medewerkers verbonden geweest aan VrijHoog, van Feuerstein therapeut tot GZ psycholoog, ervaren vrijeschool leraren en/of intern begeleiders en altijd door mij opgeleid tot Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool. Momenteel (2022) zijn er geen vaste medewerkers verbonden aan VrijHoog en werk ik nauw samen met zzp-ers die hun eigen praktijk in hetzelfde werkveld hebben,.

Ik zet mij in voor een optimale begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren, thuis en op school. Mijn specialisme ligt in de combinatie hoogbegaafdheid en vrijeschool. 

Mijn diensten reiken verder dan alleen het vrijeschoolonderwijs.

Met de producten in onze webshop beoog ik een algemene informatieverstrekking en toepassing in de praktijk voor zoveel mogelijk mensen die met hoogbegaafdheid in aanraking komen. 

Mijn producten zijn handzaam, toegankelijk en breed inzetbaar.