Goed nieuws!

Minister Wiersma heeft op 23 december 2022 bekendgemaakt dat de overheidsinvestering in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen structureel wordt verhoogd. In schooljaar 2023-2024 wordt er 23,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Vanaf het jaar 2024 stijgt dit bedrag zelfs naar jaarlijks 28 miljoen euro.


Duurzame investering

Dat is heel goed nieuws! Op basis hiervan kan er geïnvesteerd worden in een duurzaam en goed onderbouwd aanbod voor en begeleiding van deze leerlingen. Doordat deze investering structureel beschikbaar gesteld wordt, loont het de moeite en de investering om leraren bij te scholen om de extra zorg die deze groep leerlingen nodig heeft te kunnen bieden. Onderwijs en begeleiding kunnen ontwikkeld worden om langdurig te kunnen blijven bestaan.


Inclusief én passend onderwijs

Steeds meer begint door te dringen dat (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen er niet 'vanzelf wel komen' maar dat ze juist intensieve begeleiding nodig hebben, willen we ze de kans bieden binnen het regulier onderwijs te blijven (en dat willen we, gezien het doel van inclusief onderwijs) en ze tot hun recht te laten komen. Zodat ook zij kunnen worden wie ze zijn...

Ook weten we inmiddels al langer dat het niet om een enkele leerling gaat: statistisch gezien vertoont 10% van de leerlingen kenmerken van hoogbegaafdheid en is zodoende gebaat bij een aangepast aanbod. Gezien de populatie op vrijescholen kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat dat percentage landelijk gezien op vrijescholen hoger ligt.

In de praktijk blijkt dat optimalisering van onderwijs ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen de kwaliteit van het onderwijs aan álle leerlingen ten goede komt. Ook dat is heel goed nieuws!


Hoogbegaafdheid in de vrijeschool

VrijHoog begeleidt al jaren (sinds 2011) vrijescholen in het vormgeven van goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, binnen de identiteit van die vrijeschool. Dit doet zij enerzijds door cursus- en opleidingsaanbod (zie de opleidingenpagina op de website). Anderzijds door naar de scholen toe te komen en op maat te begeleiden.

De meeste scholen kiezen voor een combinatie: één of meer teamleden volgen de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool en tegelijkertijd wordt het team in een traject op maat geschoold in de uitvoering in de klas (studiedagen, klassenbezoeken, coaching van leraren).

Voor middelbare scholen is de mogelijkheid van een 'incompany' opleiding zeker het overwegen waard. Er ontstaat daarmee een groep experts binnen de school, zodat de kennis en ervaring zich als een olievlek over alle geledingen van de school kunnen verspreiden. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de opleidingsinhoud op maat toe te spitsen op de situatie op dat moment binnen die school.


Door de bomen het bos blijven zien

Hopelijk draagt deze informatie eraan bij dat u door de berichtgevingen over bezuinigingen heen nog wel de financieringsmogelijkheden voor hoogbegaafdenonderwijs en -begeleiding blijft zien: deze structurele gelden worden gelabeld aan de samenwerkingsverbanden uitbetaald. Zij hebben de verantwoordelijkheid om voor een dekkend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen te zorgen. Neemt u zeker contact met uw SWV op om te informeren hoe u aanspraak kunt maken op financiering van scholing van uw team en van ontwikkeling van aanbod. Ieder SWV werkt anders en ook niet al het geld wordt op dezelfde manier verstrekt (een deel gaat in de vorm van subsidies bijvoorbeeld), wat maakt dat ik hier geen algemene informatie kan geven over hoe aanspraak te kunnen maken op dit gelabelde geld.


Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool

Begin april stuurde ik per post de folder van de opleiding 'Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool' naar de directies van alle vrijescholen. Begin mei stuurde ik deze tekst plus de folder in digitale vorm en tevens de directe link naar meer informatie en het aanmeldingsformulier. Wel zo handig bij het informeren van teamleden binnen de organisatie!


Wenst u naar aanleiding van deze tekst meer informatie over de mogelijkheden van VrijHoog voor uw school, neem dan zeker contact op. 

Ik kijk en denk graag vrijblijvend met u mee.

Driebergen, mei 2023,

Frietzen Grünbauer-Felius