Ouder & kind begeleiding

Een hoogbegaafd kind in huis valt lang niet altijd mee! Het idee van de trotse stralende ouders van deze super-kinderen bij wie alles vanzelf zou gaan, is allang achterhaald.

Doodop en vaak ten einde raad: deze ouders worden door hun kinderen tot het uiterste gedreven! Die verwáchten ook het uiterste. Van het leven, van zichzelf én van hun ouders.

In de begeleiding door VrijHoog staat het welzijn van het hoogbegaafde kind centraal. Voor dat welzijn is een goede afbakening van grenzen, zowel van die van de ouders als van die van het kind vaak de eerste stap. En dat blijkt ook juist voor de ouders het eerste wat nodig is om weer wat lucht te krijgen.

Wanneer je kiest voor begeleiding door VrijHoog wordt eerst zorgvuldig in kaart gebracht waar de hulpvraag ligt. Zonodig wordt er thuis geobserveerd. Op basis van de knelpunten die we tegenkomen, zoeken we de kwaliteiten van de ouders en het kind om ze te keren.

We maken een stappenplan en gaande de weg bepalen we steeds “Waar sta ik?” en “Waar wil ik heen?”.

Als blijkt, dat er een bredere problematiek ligt dan de hoogbegaafdheid an sich, kan ertoe besloten worden te verwijzen naar een orthopedagoog of een (gezins-) psycholoog. Ook wanneer het gewenst blijkt het kind te laten testen op hoogbegaafdheid zal er een erkend orthopedagoog of psycholoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid ingeschakeld worden.

Terug naar Gezin