Aanvraag en verloop onderzoek

Aanvragen psychodiagnostisch onderzoek hoogbegaafdheid

voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Om een psychodiagnostisch onderzoek naar hoogbegaafdheid bij uw kind aan te vragen, stuurt u een email naar onze psycholoog Eugenie van Dijck. Het aanmeldingsformulier wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van de mail aan u gemaild. Wanneer u als ouders/verzorgers een onderzoek wilt laten doen zonder dat de school van het kind daarvan op de hoogte is, vragen wij u dat goed kenbaar te maken in uw mail: Eugenie zal eerst een telefonische afspraak met u maken om de achtergrond daarvan te horen en met u mee te denken. Pas daarna kan de daadwerkelijke aanmelding gedaan worden.

Verloop van het onderzoek

Een onderzoek ziet er (meestal) als volgt uit:

 • Volledig ingevuld aanmeldformulier (ouders en school) wordt opgestuurd naar VrijHoog.

 • We proberen binnen twee weken hierover contact op te nemen en een afspraak te maken voor:

   • Intake met ouders en school (live of online of telefonisch);

   • Indien mogelijk observatie op school en thuis;

   • Twee onderzoeksochtenden van het kind in Driebergen of Hilversum (van 9-12 uur). Bij de eerste onderzoeksochtend kan één van de ouders aan het begin bij het onderzoek aanwezig zijn ter kennismaking met het kind. Daarna werkt de onderzoeker met het kind alleen verder (met pauze(s)) en zal de ouder ongeveer een half uur voor het einde van de ochtend gebeld worden dat het kind bijna opgehaald kan worden (ouders kunnen niet ter plaatse “overblijven”).

 • Na iedere onderzoeksochtend is er een korte nabespreking met kind en ouder wat er die ochtend gedaan is en hoe het kind dit beleefd heeft.

 • Eventuele aanvullende vragenlijsten voor ouders of school worden na de eerste onderzoeksochtend meegegeven.

 • Binnen een maand zal er een handelingsgericht verslag (in concept) geschreven worden en nabesproken met de ouders. Daarna ontvangen ouders het definitieve verslag. Ook voor het kind wordt een kort verslag geschreven. Vervolgens wordt een bespreking met de school van het kind gepland met de ouders en VrijHoog. Beide nabesprekingen zijn maximaal één uur.

 • Wanneer scholen een onderzoek bij ons aanvragen gaat het verslag eerst naar de ouders van de leerling en daarna wordt het (door ouders) ook met school gedeeld. Ouders blijven ten alle tijden de eindverantwoordelijke van het onderzoeksverslag. Informatie mag nooit zonder hun toestemming met derden gedeeld worden.

 • Onze verslaglegging en advisering wordt zoveel mogelijk toegespitst op de vrijeschool pedagogiek en praktijk. De onderzoekend psycholoog Eugenie van Dijck is jarenlang zelf vrijeschool leerkracht en intern begeleider geweest en is nog altijd vast verbonden als HB specialist aan een vrijeschool in het Gooi.

 • Eugenie werkt vanuit de beroepscode zoals die geldt voor de psychologen aangesloten bij het NIP en is BIG geregistreerd (Gz-psycholoog). https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Terug naar Diagnostiek